centered image

centered image

Hipertrofična kardiomiopatija (Hipertrofija srca)

Discussion in 'медицински фору&' started by Sofija Kardio, Dec 21, 2011.

  1. Sofija Kardio

    Sofija Kardio Famous Member

    Joined:
    Nov 2, 2011
    Messages:
    114
    Likes Received:
    20
    Trophy Points:
    445
    Practicing medicine in:
    Serbia

    Hipertrofična kardiomiopatija se karakteriÅ¡e postojanjem hipertrofije miokarda leve komore ( zadebljanje srčanog miÅ¡ića). Ona može biti opstruktivna - s opstrukcijom izlaznog trakta leve komore usled značajnog zadebljanja subaortnog dela intraventrikularnog septuma, čemu doprinosi i prednji mitralni kuspis i neopstruktivna - kada postoji jednaka hipertrofija septuma i slobodnog zida leve komore. Kontraktilna funkcija miokarda leve komore je očuvana.

    Uzrok nastanka

    Etiologija hipertrofične kardiomiopatije nije poznata. Međutim, izgleda da nasledni faktor ima veliki značaj. Često se nalazi u bliskih srodnika i nasleđuje se autozomno - dominantno.

    Klinička slika

    Klinička slika varira od asimptomatskog stanja do iznenadne srčane smrti. U mlađih osoba bolest može da protiče bez simptoma, da se slučajno otkrije sistolni Å¡um, i da se dodatnim metodama otkrije priroda bolesti. NajčeÅ¡ći simptom je dispneja ( otežano disanje) pri naporu, koja nastaje usled povećanog pritiska na kraju dijastole u levoj komori i u plućnim venama, jer je otežano punjenje leve komore. Anginozni bol se javlja usled nesrazmere između snabdevanja i povećane potrebe hipertrofičnog miokarda. Bol obično ne reaguje na nitroglicerin, Å¡to može biti od dijagnostičkog značaja. Sinkopa (kratkotrajan gubitak svesti) ili stanja blizu sinkope, je posledica malog udarnog volumena i vrlo čestih ventrikularnih aritmija. Sinkopa najčeÅ¡će nastaje u naporu. Česta je i iznenadna srčana smrt naročito mlađih osoba. U odmaklijem stadijumu bolesti može se razviti kongestivna srčana insuficijencija koja obično nastaje posle pojave atrijalne fibrilacije.

    Dijagnoza

    Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, EKG-a, rendgenografije, ultrazvuka, kateterizacije srca i angiografije.

    Lečenje

    Lečenje se sastoji od poÅ¡tede od fizičkih napora i davanja beta blokatora. U oko 60% bolesnika u kojih su beta blokatori ostali bez efekta, verapamil dovodi do popravljanja subjektivnog stanja. Kod bolesnika koji imaju ozbiljne ventrikularne aritmije neophodna je primena antiaritmika, od kojih su najznačajniji dizopiramid i amiodaron. Ako postoji hronična fibrilacija pretkomora, daje se i oralna i antikoagulantna terapija. Kod bolesnika sa refrakternim simptomima može se primeniti dvokomorski pejsmejker. Ako i pored navedenih postupaka u terapiji simptomi bolesti perzistiraju a gradijent pritiska pri mirovanju iznosi viÅ¡e od 50 mmHg, onda se radi hirurÅ¡ka septalna miotomija ili miomektomija.

    Hipertrofija miokarda.jpg
     

    Add Reply

  2. Andjelka Vujic

    Andjelka Vujic Young Member

    Joined:
    Oct 7, 2013
    Messages:
    1
    Likes Received:
    0
    Trophy Points:
    5
    Gender:
    Female
    Practicing medicine in:
    Serbia
    U kojoj klinici se radi ova operacija ? Ili u kojoj drzavi u Evropi ?
     

Share This Page

<